רמת דוד

גרוס יזום בע"מ הרחבות בקיבוצים, הרחבות במושבים, ישובים קהילתיים, מתמחים בבניית תשתיות ובתים מ-א' ועד ת'.

הרחבה בקיבוץ רמת דוד בוצע ע"י ארז כמנהל ובעלים בתקומה

תשתיות
תכנון תשתיות
בקרה מול משב"ש תשתיות
ביצוע היתר ורישוי לתשתיות
בצוע

מגרשים
תכנון
ביצוע בקרה מול רמ"י
פיתוח

בתים
תכנון
רישוי / היתר
בנייה

תמונות חפירה כביש 2 – ברמת דוד