עמיר

גרוס יזום בע"מ הרחבות בקיבוצים, הרחבות במושבים, ישובים קהילתיים, מתמחים בבניית תשתיות ובתים מ-א' ועד ת'.

עמיר רחבה לחברים חברי אגש"ח 33 יח"ד