עין מוקש

עין מוקש 10/2018

תחילת עבודות פתוח שצ"פ, פתוח השביל ושיפוץ הבאר