להבות הבשן

מבני ציבור / להבות הבשן קירוי מגרש ספורט