כפר יובל

גרוס יזום בע"מ הרחבות בקיבוצים, הרחבות במושבים, ישובים קהילתיים, מתמחים בבניית תשתיות ובתים מ-א' ועד ת'.

הרחבה בכפר יובל בוצע ע"י ארז כמנהל ובעלים בתקומה 

תשתיות
תכנון
בקרה מול רמ"י
היתר / רישוי
ביצוע