יחיעם

גרוס יזום בע"מ הרחבות בקיבוצים, הרחבות במושבים, ישובים קהילתיים, מתמחים בבניית תשתיות ובתים מ-א' ועד ת'.

קיבוץ יחיעם פרויקט הרחבה ע"י ארז כמנהל ובעלים בתקומה

תשתיות
תכנון
בקרה מול משב"ש
ביצוע היתר ורישוי
בצוע פתוח

מגרשים
תכנון
ביצוע בקרה מול רמ"י
פיתוח מגרשים

בתים
תכנון
בצוע בקרה מול רמ"י
רישוי / היתר
בנייה

הבנייה ביחיעם
שלח פרטים וקבל יעוץ ללא עלות