חזון

גרוס יזום בע"מ הרחבות בקיבוצים, הרחבות במושבים, ישובים קהילתיים, מתמחים בבניית תשתיות ובתים מ-א' ועד ת'.

חזון תמונות עקירת והעתקת 1200 עצים ממתחם ההרחבה