דפנה

חברת גרוס יזום בע"מ: מתמחים בתשתיות, בניית מבנים, הרחבות בקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים מ- א' ועד ת'

פרויקט דפנה

מבוצע על ידי גרוס יזום בע"מ

בפרויקט גרוס יזום הינה מנהלת תכנון רישוי בקרה ויועץ מקצועי מטעם הקיבוץ

בוצע שלב א 16 מגרשים

וכרגע מבוצע שלב ב כ 63 מגרשים

דפנה הרחבה לחברים אגש"ח 16 יח"ד
בנייה בדפנה