בית רימון

גרוס יזום בע"מ הרחבות בקיבוצים, הרחבות במושבים, ישובים קהילתיים, מתמחים בבניית תשתיות ובתים מ-א' ועד ת'.

בית רימון

(בוצע ע"י ארז כמנהל ובעלים בתקומה)

תשתיות
תכנון
בקרה מול רמ"י
היתר
ביצוע