גרוס יזום בע"מ הרחבות בקיבוצים, הרחבות במושבים, ישובים קהילתיים, מתמחים בבניית תשתיות ובתים מ-א' ועד ת'.

פעילות החברה מתרכזת במתן השירותים הבאים:

 • ייזום פרויקטים הנדסיים.
 • בניית תשתיות בתים ומבני ציבור.
  החברה הינה קבלן רשום.
 • ניהול , תאום תכנון ופיקוח על פרויקטים בהנדסה אזרחית, תשתיות ומערכות.
 • ייעוץ טכני.
 • ניהול ותאום ת.ב.ע ( תכניות בנין עיר ) כללי לישובים וספציפי לבעיות מקומיות.

החברה הינה ספק מוכר :

במשרד הבינוי והשיכון לבניה של עד 1000 יח"ד מבנים ותשתיות
בחברת ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
בחברת יפה נוף תחבורה תשתיות בנייה בע"מ
ובמוסדות מכרים נוספים

מהנדס אזרחי רם גרוס מהנדס החברה
17 שנות ניסיון בתחום ניהול תאום ופיקוח על פרויקטים, בניית תשתיות בתים ומבני ציבור. מרצה במכללה הטכנולוגית תל חי מגמת בניין.

ארז גרוס
25 שנות ניסיון בתחום יזמות וניהול פרויקטים, יזם ואיש חזון בעל ניסיון של עשרים וחמש שנה בייזום  ניהול וביצוע פרויקטים
לתשתיות ובנייה למגורים, בעל ניסיון מעשי רב בבניה, רישוי ותכנון, בניית תקציבים, עלויות בניה, תכניות בנין עיר והתנהלות מול מוסדות תכנון מתמחה בפתיחת חסמים בירוקרטיים כגון: רשות מקרקעי ישראל, קק"ל, משרד הבריאות רשות העתיקות וכדו'.

מתמחה ביזמות והובלת פרויקטים של בניה, תשתיות, בניית מבנים ,הרחבות בקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים מא' ועד ת'.
בעל ניסיון רב מבחינה משפטית לעניין בנייה לחברים בתוך קיבוץ מתחדש ו/או קיבוץ שיתופי שעבר שינוי, יכולת הובלת תהליך כולל ניהול צוותים הנהלה , בצוע, חברתי , ניהול קשר עם בנים ואו תושבים ותיקים וכדו'.

צוות החברה:
החברה עובדת עם ציוותי תכנון "מתכנני הבית של החברה" דבר המאפשר לה לבצע עבודות בצורה יעילה ומקצועית תוך תאום מרבי ומיטבי בין כול הגורמים, ניסיון רב בביצוע בקרה תקציבית מול רמ"י ומשהב"ש לעניין תשתיות ציבוריות ובניה מרוכזת, תכנון פרטני ויצירתי, יכולת מוכחת לפתיחת חסמים תכנוניים ובירוקרטיים.


קצת עלי בציר הזמן שלי אני ארז גרוס יזם בניה כבר שנים רבות, במהלך השנים רכשתי ניסיון רב.

2008 – 2012 יזמתי הקמתי וניהלתי את תקומה 
דגניה ב
כפר יובל
כלנית
בית רימון
גונן
כפר יובל
כחל
יחיעם
רמת דוד
ברעם
קדרים

2012 – 2018 יזמתי והקמתי את גרוס יזום רשימה חלקית של הפעילות במסגרת ניהלתי את ההרחבות. 
רקפת
חזון
אפק
אילון
חזון
חנתון
מעלות מבנה רב תכליתי
משכנות לביא
שבי ציון
דפנה
עמיר
הגושרים
אמנון

צוות החברה מתמחה בייזום, ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחומים הבאים:

* בנייה למגורים                       * בנייה לתעשייה
* בנייה ציבורית                        * שיפוץ מבנים
* הקמת תשתיות
* פיתוח שטח

החברה הינה קבלן רשום בסיווגים:

100 בניה, 200 כבישים תשתיות ופתוח,
400 ביוב ניקוז ומים.

למנהלי ומהנדסי החברה ניסיון מוצלח של שנים ביזום, ניהול, תאום ופיקוח על עשרות רבות של פרויקטים בתחומים שונים ומגוונים.

על כך מעידים לקוחותינו וביניהם:

• משרד הבינוי והשיכון              •  קיבוצים
• קק"ל                                   •חברות כלכליות של הרשויות
•משרד הפנים                        •מושבים וישובים קהילתיים
•מועצות אזוריות ומקומיות       • יזמים פרטיים

במהלך השנים יזמנו, ניהלנו, פיקחנו על הקמת:

 • מאות יחידות דיור במסגרות שונות אשר כוללות: בנייה מרוכזת, בנה ביתך, הרחבת ישובים בנייה תקציבית ועוד.
 • קילומטרים של כבישים, מדרכות, קווי ביוב, מים.
 • הכנת חוברות כתבי כמויות אומדנים לביצוע מכרזים.

ניהול ופיקוח על פרויקטים להנחת תשתיות והקמת ומגורים רשימה חלקית.

1. קיבוץ גונן –  הנחת תשתית ציבוריות להרחבת הישוב ובניית בתים  כ – 29 יח"ד.
2. קיבוץ דפנה – הקמת תשתיות ציבוריות   כ – 80 יח"ד
3. קיבוץ ברעם – שכונה חדשה בניית תשתיות ובתים לחברים כ- 20 יח"ד
4. קיבוץ חנתון – הקמת שכונת חדשה ובנייה מרוכזת  כ – 40 יח"ד
5. קיבוץ הרדוף – הקמת שתי שכונות חדשות ומבני ציבור כ – 40 יח"ד.
6. חצור הגלילית – בניית דירות ועבודות פיתוח  כ – 48 דירות
7. בית רימון – הקמת שכונה חדשה  כ – 36 יח"ד
8. חזון –  הקמת שכונה חדשה  כ – 75 יח"ד


 פרויקטים ציבוריים בתחומי חינוך ספורט ופנאי רשימה חלקית:

 • תשתית קונסטרוקטיבית עבור רשות הניקוז כנרת
 • מגרש ספורט משולב ומקורה ברמת כורזים
 • מגרש ספורט משולב ברקפת

פרויקטים בתחום ייזום שבוצעו על ידי מר ארז גרוס
חלקם בתקופת פעילותו בתקומה כמייסד, שותף בכיר ומנהל,
והיום בחברה – גרוס יזום (רשימה חלקית)

קרית שמונה: 14 יח"ד בניה רוויה בימת תל חי

ניהול תכנון ובצוע תשתיות ציבוריות עבור חכ"ל משגב:
תכנון ובצוע תשתיות פרטיות ( מגרשים ) עבור חכ"ל משגב
תכנון ובצוע דגמים / בתים בניה מרוכזת ( ביזום 3/2014 )
בניית 22 יח"ד בניה מרוכזת

מושב חזון: (75 יח"ד)
ניהול תכנון ופקוח על תשתיות ציבוריות
ניהול תכנון ופקוח פתוח מגרשים

ישוב קהילתי רקפת: (63 יח"ד)
ניהול תיכנון תשתיות
תכנון דגמים
בניית דגמים בבנייה מרוכזת

יזום ניהול ופקוח עבור חברת רימונים:
• הגושרים הרחבה לחברים  אגש"ח 21 יח"ד
• הגושרים הרחבה רגילה לחברי אג"מ 35 יח"ד
• עמיר רחבה לחברים חברי אגש"ח 33 יח"ד
• אמנון הרחבה רגילה לאג"מ 113 יח"ד

קיבוץ גונן: ( 82 יח"ד )
תכנון ובצוע תשתיות ציבוריות
תכנן ובצוע מגרשים
תכנון ובצוע דגמים / בתים בניה מרוכזת

מושב כחל: ( 90 יח"ד )

תכנון וביצוע תשתיות
תכנון וביצוע דגמים/בתים.
20 מגרשים בנה ביתך תכנון, פיתוח תשתיות
70 מגרשים הרחבה קהילתית תכנון, פיתוח תשתיות דגמים/בתים.

קיבוץ קדרים:

ייזום ל-70 מגרשים לחברים
תכנון ובצוע תשתיות ציבוריות
תכנון מגרשים וביצוע.
תכנון דגמים/בתים בניה מרוכזת ובצוע הרחבה לחברים.

קיבוץ יחיעם:
תכנון וביצוע תשתיות
תכנון ובצוע מגרשים
40 עבור חברי קיבוץ תכנון תשתיות והיתר מגרשים עבור בנים וחברי קיבוץ (אגש"ח).
120 מגרשי הרחבה קהילתית ניהול תכנון וביצוע תשתיות ציבוריות
תכנון ובצוע דגמים/בתים בניה מרוכזת.

קיבוץ רמת דוד:

תכנון וביצוע תשתיות ציבוריות ומגרשים  בשטח הקיבוץ עבור חברים.
תכנון וביצוע – דגמים/בתים בשטח הקיבוץ עבור חברים.

ניהול ותאום תכניות בנין ערים ( ת.ב.ע ) רשימה חלקית:                              

 • בית רימון – ניהול קידום ותאום  תב"ע
 • מושב כחל – ניהול קידום ותאום תב"ע.


קרדיט

** בניית האתר, אחסון ותחזוקה מבוצעים ע"י הקסגון תוכנה – בניית אתרים.